Verksamhet under skolåldern

Rytmis är en är en form av musiklek för barn i 4-6 års åldern där både kända och mindre kända barnsånger samsas med lättare rytmikövningar, lekar, ramsor, musik- och ljudlyssning samt koncentrationsövningar. Vi spelar även mini-orkester. På Rytmis uttrycker vi även musiken genom rörelse, improvisation och dans.

Rytmis hålls 15 ggr under höstterminen och fortsätter sedan med 15 ggr till på vårterminen. Nyanmälan behöver inte göras på våren men om man av en eller annan orsak besluter att sluta Rytmis bör man meddela detta till Legatos kansli. Terminsavgiften är 65 €.

Anmälan till Rytmis sker i början av läsåret via hemsidan under fliken Kom med!
Det går även att ringa till Legatos kansli, tel. 040-1600624, eller meddela intresse via mail till kansli@legato.fi