Verksamhet i samarbete med grundskolorna

Upptakten är en verksamhetsform utarbetad för förskolan. Upptakten kan genom sång, rörelse och dans ge en grundläggande känsla för musik, rörelse och rytm. Lektionen delas in i två delar, varav den ena innehåller sång och rörelse enligt ett koncept utarbetat av musikterapeut Lasse Hjelm. I den andra delen av lektionen jobbar men med kropps- och rumsuppfattning med hjälp av dans. Här hittar man klassiska sång- och danslekar, grovmotoriska övningar och grundläggande teknikträning. Lektionstiden är 45 minuter och Upptakten omfattar en period på cirka 10 veckor.
  
Även Karusellen-lektionerna är 45 minuter långa. Här omfattar verksamheten hela läsåret för grundskolans första klass. Målet med undervisningen är kännedom om och känsla för instrumentspel. Karusellen ger en möjlighet för alla elever att stifta bekantskap med instrument och musikutövande. Lektionen består av sång, rytmik och instrumentspel. Namnet ”karusell” kommer av att eleverna får pröva på tre olika instrument under läsåret. Varje instrument spelas 12 veckor. Undervisningen ges av tre lärare, alla med yrkeskompetens i sitt instrument.