11. Yhteistyö huoltajien ja muiden tahojen kanssa

Oppilaitos pyrkii pitämään huoltajat tietoisina oppilaan opintojen etenemisestä mm. kutsumalla heidät säännöllisesti seuraamaan opetusta ja esityksiä. Huoltajan toivotaan osallistuvan myös oppilaan edistymisnäytteiden jälkeisiin henkilökohtaisiin palautekeskusteluihin. Yhteyttä huoltajiin pidetään yllä läpi lukuvuoden oppilaan kautta jaettavin kirjallisin tiedottein. Tarvittaessa tanssiosasto järjestää erillisiä tiedotustilaisuuksia. Oppilaitos kannustaa huoltajia olemaan aktiivisia myös opettajien suuntaan oppilaan opintoihin liittyvissä asioissa.

Tanssiosaston toiminnan, laajan ja yleisen oppimäärän mukaisen opetuksen kannalta yhteistyö Kolibri Tanssin tuki-yhdistyksen kanssa on oleellista. Kolibrin jäsenet koostuvat Musiikkiopisto Legaton tanssiosaston oppilaitten vanhemmista sekä tanssista kiinnostuneista henkilöistä. Yhdistyksen toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen.

Musiikkiopisto Legaton tanssi- ja musiikkiosastojen välillä harjoitetaan ja kehitetään yhteistyötä. Yhteistyö voi olla säännöllistä tai periodeittain tapahtuvaa ja myös kokeilevaa. Opetusta rikastuttavaa ja oppilaita monipuolisesti palkitsevaa ja kehittävää on esimerkiksi musiikin- ja tanssinopetuksen integrointi sekä osastojen yhteisten projektien tuottaminen.

Tanssiosasto ylläpitää ja kehittää yhteistyöverkostoaan mm. toisiin tanssioppilaitoksiin, muihin taidelaitoksiin sekä kulttuurielämään niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Oppilaitos vastaa mahdollisuuksiensa mukaan vieraista kulttuureista tänne muuttaneiden kulttuurillisiin tarpeisiin.

Osana Närpiön kaupungin organisaatiota Musiikkiopisto Legaton tanssiosasto pyrkii kehittämään alueellista kulttuurielämää erilaisin produktioin yksin ja yhteistyötahojensa kanssa. Musiikkiopisto Legaton ja sen tanssiosaston julkista kuvaa kehitetään myös järjestämällä tanssiesityksiä omien tilaisuuksien ulkopuolelle. Näistä esimerkkeinä ovat Närpiön kaupungin ja sivutoimipistekuntien järjestämät tilaisuudet, eri laitosten ja yritysten tilaisuudet sekä alueelliset, valtakunnalliset ja kansainväliset lapsille ja nuorille kohdennetut tapahtumat kilpailuineen ja katselmuksineen.