Legaton soitinopetus

Me täällä Legatossa olemme jo monen vuoden ajan opettaneet suupohjalaisia lapsia soittamaan ja laulamaan. Opetustuntimme pituudet ovat  30-90 minuutin mittaisia oppilaan tasosta riippuen. Jo 6-vuotiaana voi aloittaa soitinopiskelun. Optusvalikoimaamme kuuluu noin 15 eri soitinta ja opetuksesta vastaavat pedagogisesti hyvin pätevät opettajat. Soitinopiskeluun kuuluu lisäksi tärkeänä osana myös muusiikin perusteiden oppikokonaisuudet.
Musiikin perustason opiskelun voi aloittaa 6-vuotiaana useimissa soittimissa. Perustason laajuus on 800 tuntia. Kun oppilas on suorittanut persutason opinnot, saa hän tästa todistuksen. Perustason jälkeen voi jatkaa syventävissä oppinnoissa, joka on samalla ammattiopiskeluihin valmentava opintokanava. Syventävien opintojen laajuus on 500 tuntia. Syventävien opintojen jälkeen oppllas saa päättötodistuksen  laajan oppimäärän mukaisesti suoritetuista musiikin opinnoista.


Soitin- ja laulunopiskeluun ilmoittaudutaan soittamalla Legaton kansliaan puh.nro. 040-1600624 tai tekemällä ilmoituks sähköisesti ”Hae meille” osion kautta.