9. Oppilaitoksen toiminnan arviointi ja kehittäminen

Musiikkiopisto Legaton toiminnan sisäisellä ja ulkoisella arvioinnilla pyritään toiminnan ja opetuksen jatkuvaan kehittämiseen. Ainekohtaiset opetussuunnitelmat tarkastetaan kollegioittain vuosittain. Arviointi toteutuu myös jatkuvana opetustuloksien seurantana. Vaasan kaupunki työnantajana arvioi hallintokuntien toimintaa erilaisin sisäisin menetelmin. Myös asiakkaiden mielipidemittauksia pyritään kehittämään osana toiminnan jatkuvaa seurantaa ja kehittämistä.

Oppilaitos seuraa kansallisen ja kansainvälisen tanssikasvatuksen muutoksia, tanssin ammatillisen opiskelun sisällöllisiä ja rakenteellisia muutoksia ja tanssikulttuurin ala- ja sisältökohtaisia kehittämistarpeita sekä yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia.

Toiminnan kehittäminen lähtee saatujen arviointien ja kyselyjen tuloksista, havaituista muutostarpeista ja kehityskeskusteluista.

Musiikkiopisto Legato pitää ensisijaisen tärkeänä henkilökunnan jatkuvaa koulutusta, jotta oppilaitoksen hyviä tuloksia tuottava opetuksen taso pystyttäisiin säilyttämään. Oppilaitoksen keskeinen tavoite on myös henkilökunnan hyvän fyysisen ja henkisen työkyvyn ylläpitäminen ja edistäminen.