7. Oppilaaksi ottaminen ja oppilaspaikan menettäminen

Oppilaaksi ottamisen perusteista päättää Musiikkiopisto Legaton lautakunta. Oppilaaksi ottamisesta päättää ainevastuullinen rehtori Musiikkiopisto Legaton lautakunnan hyväksymien perusteiden mukaisesti opettajakollegiota kuultuaan.

Varhaisiän opintoihin oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Perusopintoihin ja syventäviin opintoihin siirryttäessä oppilaille järjestetään lähtötasotestaus, jossa määritellään oppilaan soveltuvuus ja valmius laajan oppimäärän mukaisiin opintoihin. Oppilaaksi ottamisesta lähtötasotestin avulla päättää vähintään kaksi tanssinopettajaa. Opintojen aloittaminen edellyttää testiin osallistumista.

Perusopintojen 0-luokalla aloittaminen ei edellytä aikaisempia tanssiopintoja. Perusopintojen luokille I-II voidaan ottaa uusia oppilaita heidän taidollisen soveltuvuutensa mukaan. Luokille III-IV sijoittuminen edellyttää pääsääntöisesti aikaisempia tanssin perusopetuksen laajan oppimäärän opintoja esim. jollain toisella paikkakunnalla. Ryhmään sijoittamisesta päättää kyseisen ryhmän pääaineopettaja. Muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukeminen tehdään tapauskohtaisesti vertaamalla niiden laajuutta ja sisältöä vastaaviin Musiikkiopisto Legaton opintoihin.

Tanssin laajan oppimäärän mukaisia syventäviä opintoja suorittamaan voidaan lähtötasotestauksen perusteella ottaa oppilas, joka on suorittanut tanssin laajan oppimäärän mukaiset perusopinnot. Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen tehdään tapauskohtaisesti vertaamalla niiden laajuutta ja sisältöä vastaaviin Musiikkiopisto Legaton opintoihin.

Poikkeustapauksessa oppilas voidaan ottaa mukaan laajan oppimäärän mukaisiin opintoihin erikseen sovitun näytön perusteella.

Ryhmiä voidaan täydentää uusilla oppilailla lukuvuoden aikana. Opetusryhmissä voi tilapäisesti olla pääaineopettajan harkinnan mukaan myös oppilaita, jotka eivät suorita tanssin laajan oppimäärän mukaista opintokokonaisuutta.

Mikäli oppilas ei kykene tai kieltäytyy noudattamasta hänelle kuuluvaa opetusohjelmaa, on siitä seurauksena oppilaspaikan jopa välitön menettäminen. Päätöksen oppilaspaikan menettämisestä tekee oppilaitoksen rehtori.