11. MUUTA

 

11.1 OPINTOKIRJA JA OPPILASMATRIKKELI

 

Opettajat täyttävät opintokirjaa oppilaan osallistumisesta opetukseen lukukausittain. Oppilaiden ohjelmisto ja esiintymiset kirjataan opiston oppilasmatrikkeliin. Oppilaalla on oikeus puuttua matrikkelinsa tietoihin ja pyytää tarvittaessa opintotodistusta. Opintotodistus annetaan automaattisesti, jos oppilas keskeyttää opintonsa tai saa päättötodistuksen.

 

11.2 YKSILÖLLINEN OPINTO-OHJELMA

 

Jos oppilas ei pysty opiskelemaan musiikkiopiston normaalin opetussuunnitelman mukaan jonkin toimintarajoittuneisuuden, sairauden tai muun vastaavan syyn takia, voidaan opinto-ohjelmaa muokata yksilöllisesti oppilaan kykyjä ja tavoitteita vastaavaksi. Oppilaan opintosuunnitelmaan kirjataan, kuinka opetus järjestetään, opintojen tavoite ja mahdolliset tukitoimenpiteet sekä mahdolliset tutkinnot ja niiden arviointikriteerit.

Opetuksen järjestäjä valvoo, että opetuksen tavoitteet ovat musiikkipedagogisesti oikeutetut. Tavoitteissa korostuu oppilaan musiikillisten taitojen ja osaamisen kehittäminen hänen lähtökohtansa huomioiden. Opetusta voidaan antaa niin yksilöopetuksena kuin ryhmässä.

 

11.3 TAUOT OPINNOISSA

 

Oppilas voi hakea hyvin perusteltuna oikeutta opiskelutaukoon musiikkiopiston rehtorilta. Opintotauko myönnetään vain hyvin perustellusta syystä ja korkeintaan yhdeksi lukuvuodeksi. Vain yksi tauko voidaan myöntää koko opintojen aikana. Erityisen painavasta syystä voidaan poikkeus edelläkirjoitettuun sallia.

 

11.4 MUUT PÄÄTÖKSET

 

Opettaja- ja ainekollegiot yhdessä musiikkiopiston rehtorin kanssa tekevät päätöksiä, joita Musiikkiopisto Legaton oppilaiden ja opettajien tulee noudattaa. Päätöksillä voidaan määrittää seuraukset, jos näitä sopimuksia ei noudateta.