8. MUUT OPINTO-OHJELMAT

 

8.1 JATKO-OPINNOT

 

Jatko-opintojen tarkoitus on tukea erityislahjakkaiden nuorten ammattimaista musiikin harjoittamista.

Musiikkiopiston rehtori laatii yhdessä ainevastaavan opettajan kanssa oppilaalle yksilöllisen opinto-ohjelman. Opinto-ohjelma sisältää opintojen tavoitteet, mitä aineita opiskellaan, opintojen keston ja opetustuntimäärän.

Kolmannen asteen sisäänpääsyvaatimukset ovat yksilöllisiä ja perustuvat soittonäytteeseen ja sisäänpääsykokeeseen. Painopiste on solistisen tason lisäksi rytmisissä ja kuunteluun perustuvissa valmiuksissa.

 

8.2 AIKUISOPETUS

 

Myös aikuiset voivat opiskella perustasolla ja syvetävissä opinnoissa, jos siihen löytyy resursseja ja se tuntuu tarkoituksenmukaiselta. Tavoitteet ja keskeinen sisältö ovat samat kuin muillakin perustason ja syventävien opintojen oppilailla.

 

8.3 LAAJAN OPPIMÄÄRÄN AVOIN OPINTO-OIKEUS

 

Avoimen opinto-ohjelman oppilaaksi voidaan hyväksyä ilman ikärajoituksia eikä opinto-ohjelman tarvitse noudattaa musiikkiopiston opetussuunnitelmaa. Oppilas maksaa opinnoistaan niiden todellisten kustannusten mukaan.

 

8.4 SUORITETTUJEN OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN

 

Oppilaalla on oikeus saada opintonsa loppuun aikaisemmin, mikäli hänen on todennetusti osoitettu hallitsevan opetussuunniteman keskeinen sisältö. Hyväksilukeminen tapahtuu oppilaan opintojen selvityksen pohjalta. Tämä hyväksilukemisen selvittäminen koskee myös oppilaita, jotka vaihtavat opintolinjaansa.

 

8.5 MUUALLA SUORITETTUJEN OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN

 

Oppilas voi hakea musiikkiopiston rehtorilta aikaisempien opintojen hyväksilukemista. Muualla suoritetut opinnot hyväksytään kokonaisuudessaan. Muutoin perustuu hyväksilukemisen arviointi rehtorin ja aineopettajan testiin ja harkintaan.