10. MUSIIKKIOPISTO LEGATON ARVIOINTI JA KEHITYS

 

Musiikkiopisto Legato pyrkii jatkuvasti kehittämään opetustaan ja toimintaansa sisäisen ja ulkoisen arvioinnin avulla. Arviointia tapahtuu myös jatkuvasti oppimistuloksia seuraamalla. Säännölliset mielipidekyselyt oppilailta ja vanhemmilta toimivat osaltaan suunnannäyttäjinä opiston toimintaa ja kehitystä arvioitaessa. Toiminnan kehittämisen pohjana toimivat pidetyt arvioinnit ja kyselyt, todennetut muutoksen tarpeet ja kehittämiskeskustelut.

Musiikkiopisto Legatossa seurataan musiikkikasvatuksen muutoksia, jotka tapahtuvat kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Musiikkiopisto seuraa myös ammattiopinnoissa tapahtuvia sisällöllisiä ja rakenteellisia muutoksia sekä yleisesti yhteiskunnassa ja musiikkikulttuurissa tapahtuvia muutoksia.

Pitääkseen yllä hyvää opettamisen tasoa tulee musiikkiopiston huolehtia jatkuvasta henkilöstökoulutuksesta. Tärkeää on myös edistää ja ylläpitää henkilöstön fyysistä ja psyykkistä työkykyä.