Aktuellt

Självförtroende och glädje genom rörelse!

Ronnie Jaakkola
08.08.2017 kl. 13:03

Rytmis

Ronnie Jaakkola
08.08.2017 kl. 12:49

Rytmis

08.08.2017 kl. 12:49

Hej!

 

Rytmis är en form av musiklek där både kända och mindre kända barnsånger samsas med lättare rytmikövningar, lekar, ramsor, musik-/ljud-lyssning och koncentrationsövningar.

Man kan enkelt säga att i Rytmis finns alla ingredienser för att göra barn medvetna om musik, rytm och rörelse.

 

RYTMIS hålls 15 ggr under höstterminen och forsätter sedan med 15 ggr på vårterminen.

 

Barnen anmäls till Legatos kansli tel. 040-1600624 eller e-post: kansli@legato.fi.

Terminsavgiften är 65€/barn.

Ronnie Jaakkola